Imaginary – čarobne matematičke projekcije u Beogradu (18.5.-21.5.)

Odjel za matematiku Sveučilišta u Rijeci će održati interaktivnu demonstraciju
 Imaginary – čarobne matematičke projekcije
u Beogradu, od 18. do 21.5.2019. u sklopu manifestacije “Maj, mesec matematike” organizirane od strane Centra za promociju znanosti, Srbija.