Organizatori

Organizator: Odjel za matematiku Sveučilišta u Rijeci

Izložbu organizirali: Bojan Crnković, Doris Dumičić Danilović, Vedrana Mikulić Crnković, Andrea Švob

U organizaciji pomogli: Sara Ban, Milan Blažević, Sanda Bujačić, Ana Grbac, Nevena Jurčević Peček, Marina Šimac, Vera Tonić