Organizatori

  • IMAGINARY – čarobna matematika 2020. (virtualna šetnja i virtulane radionice)

Organizator: Odjel za matematiku Sveučilišta u Rijeci

Aktivnost organizirali: Bojan Crnković, Vedrana Mikulić Crnković, Bojan Ostić i studenti Odjela za matematiku

  • IMAGINARY – čarobna matematika 2020.

Organizator: Odjel za matematiku Sveučilišta u Rijeci

Izložbu organizirali: Bojan Crnković, Doris Dumičić Danilović, Vedrana Mikulić Crnković

  • IMAGINARY – čarobne matematičke projekcije 2018.

Organizator: Odjel za matematiku Sveučilišta u Rijeci

Izložbu organizirali: Bojan Crnković, Doris Dumičić Danilović, Vedrana Mikulić Crnković, Ivona Novak, Andrea Švob

  • IMAGINARY – čarobna matematika 2016.

Organizator: Odjel za matematiku Sveučilišta u Rijeci

Izložbu organizirali: Bojan Crnković, Doris Dumičić Danilović, Vedrana Mikulić Crnković, Andrea Švob

U organizaciji pomogli: Sara Ban, Milan Blažević, Sanda Bujačić, Ana Grbac, Nevena Jurčević Peček, Marina Šimac, Vera Tonić